Bilder från Gårdsvandringen 4 sept

Gårdsvandringen började i Näsbyn där Anders Gustavsson berättade lite om gårdens historia.

Sedan gick färden till Östragården där Anders Stensson och Holger Stensson 

talade om gårdens historia från Vadstena och Vreta klosters ägande av Lägernäs By

fram till nutid. Sedan visades några husgrunder efter de gamla hus som funnits.

Ca. 70 personer deltog i gårdsvandringen.