Svenska Rötter i Oregon skrivit av Lars Nordström

Lars Nordström beskriver Samuel Magnus Hills resa från Västra Ryd Källstorp Helgesfall och utvandringen till Nord Amerika år 1868 och hans liv där.

http://swedishrootsinoregon.org/Hill/HillstartPage.html  eller

www.larsnordstrom.com